Koostöö UNICEFiga

Ümbermaailmareis toimub UNICEF Eesti Rahvuskomitee ( United Nations Children´s Fund UNICEF Estonian National Committee) egiidi all. Maailmarändurid tahavad anda oma vabathtliku panuse UNICEFi sõnumi levitamiseks ja potensiaalsete annetajate innustamiseks. Rändurid valisid oma reisi motoks “Life is a gift”, et väärtustada laste võrdseid õigusi lapsepõlvele, haridusele, arengule ja tervisele.Võimaluse korral külastatakse oma teekonnal UNICEFi kohalikke esindusi ja tutvutakse kohalike oludega.